Planning & organisatie

Ervaar je problemen bij het opvolgen van instructies of het voltooien van een taak?

Is het stellen van prioriteiten een uitdaging?

Heb je moeite met het nemen van beslissingen of inschatten van tijd?

Loopt het organisatorisch soms in het honderd?

Heb je het gevoel onvoldoende overzicht te hebben?

PLANNING en ORGANISATIE zijn de processen die ons in staat stellen om de noodzakelijke acties te kiezen om ons doel te bereiken, te beslissen over de juiste volgorde, de juiste middelen toe te wijzen én een plan van aanpak te kiezen.

Onze behandeling focust zich op een combinatie van online (zelfstandig) en begeleid trainen. Er wordt gebruik gemaakt van een geïndividualiseerd programma met online brein trainingoefeningen en hands-on trainingen met een therapeut.

Eventueel in combinatie met tDCS/ neurofeedback.