Taal, spraak, stem

Na een hersenletsel kan je SPRAAK minder verstaanbaar worden doordat de spieren van lippen, tong, gehemelte verzwakt zijn of de aansturing door de hersenen verstoord is (dysartrie of spraakapraxie).

Een ander gevolg kan zijn dat je STEMbanden niet meer op dezelfde manier functioneren als voorheen (stembandverzwakking of -verlamming).

Onze behandeling bestaat uit een combinatie van spierkracht-training, het opnieuw aanleren van de juiste bewegingen en compensatie-technieken.

Omdat regelmatig trainen cruciaal is voor een goed resultaat, bieden wij een combinatie van therapie in de praktijk, online training met therapeut en zelfstandige online training (aan de hand van mirroring apps).

Ook je TAAL kan na een hersenletsel (ernstig) verstoord zijn (afasie): moeite om de juiste woorden te vinden, problemen bij het vormen van zinnen, verminderd taalbegrip, moeilijkheden bij het lezen en/of schrijven. Op basis van testresultaten enerzijds en verwachtingen en noden van onze patiënt anderzijds, stellen we een doelgericht en boeiend therapie traject op.

Regelmatig trainen is cruciaal voor een goed resultaat, daarom bieden wij ook voor deze behandeling een combinatie van therapie in de praktijk, online training met therapeut en zelfstandige online training (zowel aan de hand van gratis therapie websites als op maat gemaakte online oefeningen via afasietherapie.be).

In samenspraak met de neuroloog kan deze therapie gecombineerd worden met tDCS voor een optimaal effect.